Latest topics

Úkolovník

Začali jsme vyvíjet novou funkci v systému. Úkolovník bude sloužit všem firmám, které budou chtít sledovat stavy a plnění úkolů svých zaměstnanců. Bude možné zadávat odhadovaný čas na vyplnění úkolu, reportovat a následně srovnávat odhadované a reálné časy, sledování statusů úkolů atd.

Nové biometrické čtečky

Od našeho dodavatele začínáme používat novější biometrické čtečky, které jsou jednodušší na obsluhu a lépe komunikují se serverem. K výhodám také patří zobrazení jména firmy na displeji čtečky nebo více zvuků pro různé operace.